Sonderen

Het gaat echt beginnen nu! Joehoe, joehoe. Om de fundering te kunnen maken moet de grond van de bunker afgegraven worden en daarmee halen we dus “gewicht” van de bunker die de bunker op zijn plaatst houdt. De bunker is tenslotten niets anders dan een grote betonnen bak die in het grondwater ligt. En het grondwater geeft een opwaartse druk en zou dus de bunker van zijn plaats en ook omhoog kunnen duwen. Dat zou een hele onfortuinlijke situatie zijn aangezien de bunker als fundering voor het huis gaat dienen.

Nu staat het grondwaterpeil abnormaal laag door de aanhoudende droogte. Voor ons eigenlijk in deze een gunstige situatie. Maar dan moeten we eigenlijk zeker zijn dat het gedurende de bouw van de fundering ook droog blijft. Eén flinke bui kan al voor een totaal andere situatie zorgen en snel bijsturen wordt dan erg lastig zo niet onmogelijk.

Dus: Er gaat (bron)bemaling gezet worden rond de bunker om het water wat er nog is danwel het water wat mogelijk gaat vallen weg te pompen zodat de bunker zeker te weten op zijn plaats blijft.

Is de fundering gerealiseerd en ligt er dus ook weer (stabiel) zand op dan gaat de bemaling weer uit. We schatten nu in dat dat ongeveer 3 weken zal duren.